Welkom op de website van "Bijbel open"

Alle video's van "Bijbel open" hebben geen copyrights, het gebruik van alle video's staat u dus vrij. Maar als u iets van deze video's doorgeeft aan anderen vraag ik u wel dit net zo te doen, d.w.z. zonder aanpassingen, kosten en copyrights.

Het staat u vrij de "Bijbel open" video's te gebruiken voor: Bijbelstudie - evangelisatie - te branden en uitdelen - Bijbelkringen - bidstonden - spreekbeurten - vult u zelf maar in.